Ohio string of vintage pennants
Ohio string of vintage pennants
Ohio string of vintage pennants

Ohio string of vintage pennants

Regular price $ 89.00
  • This is a string of vintage Ohio pennants
  • Ohio State Fair, Dayton Ohio, Akron, Columbus, Toledo and 2 Ohio pennants
  • 46" pennant to Pennant, 102" total